Legislație

Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 75/2010 privind înfiinţarea Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată

O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activitătii aşezămintelor culturale, actualizată

O.U.G. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizată

Ordonanţa nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, actualizată

Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, actualizată

Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţii nonprofit de interes general, actualizată

Legea 554/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, actualizată

H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea 363/2018 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  şi libera circulaţie a acestor date, actualizată

Legea 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, actualizată

Legea 213/1998 privind proprietatea publică, actualizată

Ordonanţa 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată

H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată

Ordonanţa 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

Sari la conținut